Odwiedź stronę Pajączka
Wróć na stronę główną
Wróć na stronę główną Informacje o szkoleGaleria zdjęćUlubione stronySkontaktuj się z nami
Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2006/2007

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014:

  • o przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci niepublicznego i publicznego gimnazjum,
  • kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne do kształcenia w zawodzie ogrodnik,
  • o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania dokumentów,
  • nie przewiduje się egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych,
  • w przypadku większej liczby chętnych niż ilość miejsc, o przyjęciu decydują oceny z przedmiotów i zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie na druku szkolnym, (pobierz druk)
  2. dwie podpisane fotografie,
  3. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,
  4. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  5. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

podania należy składać do 24 maja 2013 r.