Odwiedź stronę Pajączka
Wróć na stronę główną
Wróć na stronę główną Galeria zdjęćUlubione stronySkontaktuj się z nami
Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2006/2007

Przez wiele lat szkoła była filią Zespołu Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi.

Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej i miała do dyspozycji 2 klasy oraz korytarz, na którym odbywały się również zajęcia lekcyjne. Były to trudne warunki wymagające od uczniów i nauczycieli dużej dyscypliny i wytrwałości.

W 2004 roku Rada Gminy Błędów, na mocy porozumienia z Powiatem Grójeckim, przejęła obowiązki organu prowadzącego dla szkoły. Pozwoliło to na dalsze funkcjonowania szkoły. Dzięki temu młodzież z terenu gminy może w dalszym ciągu zdobywać kwalifikacje zawodowe ogrodnika-sadownika w niewielkiej odległości od rodzinnego domu.

W wyniku tych zmian szkoła została wyłączona z zespołu w Nowej Wsi i uzyskała status placówki samodzielnej a jej dyrektorem został, pełniący poprzednio funkcję kierownika filii, mgr inż. Krzysztof Kaźmierczak.

Szkoła, jako szkoła środowiskowa, spotyka się ze zrozumieniem i ogromnym wsparciem ze strony lokalnej społeczności oraz Władz Gminnych. Dzięki temu w 2005 r. szkołę przeniesiono do budynku Gimnazjum, gdzie młodzież ma lepsze warunki do nauki.

W 2006 roku Rada Gminy podjęła decyzję o połączeniu Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Zespół Szkół w Błędowie. Ofertę edukacyjną Zespołu Szkół wzbogacono o Technikum Ogrodnicze Uzupełniające dla Dorosłych. Dyrektorem Zespołu Szkół został Krzysztof Kaźmierczak.